Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 18.06.2018 15:14 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
HUSVIK MUNIN Norge, NIS 18.06.2018 20:03 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 48,5m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 431
IMO-nummer 4544092
Signal LAUG7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
SULE VIKING Danmark, DIS 00:00 TBN TBN Ankommet
Lengde 80,31m
Bredde 11,31m
Flagg DK02
Bruttotonn 1599
IMO-nummer 8611958
Signal OWOB2
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
FJORDKALK Ryssland 00:00 Brevik FOR ORDER Ankommet
Lengde 83,5m
Bredde 18,53m
Flagg RU00
Bruttotonn 3234
IMO-nummer 8637017
Signal 0
Fartøytype Lekterskip
Fartøy
HAGLAND BOSS Malta 24.06.2019 15:44 Tømmerterminalen Langoya Varberg Ankommet
Lengde 87,9m
Bredde 12,9m
Flagg MT00
Bruttotonn 2246
IMO-nummer 9171058
Signal 9HLE5
Fartøytype Bulkskip
Fartøy
IMPERATOR Norge, NIS 00:00 Tømmerterminalen Rostock Halden Ankommet
Lengde 87,9m
Bredde 12,8m
Flagg NO02
Bruttotonn 2446
IMO-nummer 9014690
Signal LACL8
Fartøytype Kombinasjonsskip
Fartøy
HÆHRE VI Norge, nationellt register 25.06.2019 05:56 Gilhus Langoya Langoya Ankommet
Lengde 92,06m
Bredde 27,82m
Flagg NO01
Bruttotonn 4030
IMO-nummer 7
Signal XXXXXX
Fartøytype Lektere til tørrlast
Fartøy
POLAR REX Norge, nationellt register 25.06.2019 05:55 Gilhus Langoya Langoya Ankommet
Lengde 38,16m
Bredde 9,66m
Flagg NO01
Bruttotonn 330
IMO-nummer 7392816
Signal LJJA
Fartøytype Slepefartøy og skyvefartøy
Fartøy
ALCEDO Cypern 25.06.2019 08:52 Holmen syd Olje Nynäshamn FOR ORDER Ankommet
Lengde 116,87m
Bredde 18m
Flagg CY00
Bruttotonn 6556
IMO-nummer 9256432
Signal SBHD
Fartøytype Andre tankskip