Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 18.06.2018 15:14 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
HUSVIK MUNIN Norge, NIS 18.06.2018 20:03 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 48,5m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 431
IMO-nummer 4544092
Signal LAUG7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
BAUS Norge, nationellt register 00:00 Horten TBN Ankommet
Lengde 24,99m
Bredde 9,55m
Flagg NO01
Bruttotonn 214
IMO-nummer 9706011
Signal LNZI
Fartøytype Slepefartøy og skyvefartøy
Fartøy
BAUS Norge, nationellt register 00:00 Moss FOR ORDER Ankommet
Lengde 24,99m
Bredde 9,55m
Flagg NO01
Bruttotonn 214
IMO-nummer 9706011
Signal LNZI
Fartøytype Slepefartøy og skyvefartøy
Fartøy
NORFRAKT Norge, NIS 22.08.2019 12:31 Bergerud kai Randers FOR ORDER Ankommet
Lengde 73,85m
Bredde 11,8m
Flagg NO02
Bruttotonn 1524
IMO-nummer 8713811
Signal LAXZ7
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
GULLHA Cook Islands 22.08.2019 17:52 Svelviksand kai Tønsberg FOR ORDER Ankommet
Lengde 60,71m
Bredde 9,5m
Flagg CK00
Bruttotonn 853
IMO-nummer 7311769
Signal E5U2578
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
STONE Norge, nationellt register 00:00 Gilhus Langoya Langoya Ankommet
Lengde 35,56m
Bredde 10,01m
Flagg NO01
Bruttotonn 347
IMO-nummer 6917516
Signal LAUT
Fartøytype Slepefartøy og skyvefartøy