Vedlegg

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Meldeskjema ankomst 14.12.09
Meldeskjema avfall Meldeskjema som beskriver avfall til levering 14.12.09
Melding om avvik Utilstrekkelig mottaksforhold 09.12.09
Suge- og spyletjenester 09.12.09


Skipsavfall

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Avfallsplan Avfallsplan for Drammen havn 14.12.09
Sentral forskrift Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip 14.12.09


Informasjon

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Info-brosjyre 14.12.09


Skjemaer ISPS

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Egenerklæring, gods Ved lasting 28.03.17
Kjøretøytillatelse, søknad 16.12.09
Adgangskort, søknad 400,- pr aar 16.12.09
Transportsikringskontrakt Transportsikringskontrakt mellom Drammen havn og godsleverandør 16.12.09


Kart

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
ISPS Tangen 16.12.09
ISPS Holmen 16.12.09


Statement of Compliance

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Holmen Kystverkets dokument på at Holmen er en godkjent ISPS-terminal 16.12.09
Tangen Kystverkets godkjenning av Tangen som ISPS-terminal 16.12.09


Anløpsmelding

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Ankomstmelding, skip 24h notice 16.12.09
Avfallsrapport, skip 24h notice 16.12.09