Vedlegg

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Avfallsplan Drammen havn 10.05.18
10.2.1 Avfallsplan Drammen havn Liste over avfall, lasterester, fraksjoner som vanligvis behandles 10.05.18
10.2.2 Avfallsplan Drammen havn Mottaksanleggenes plassering 09.05.18
10.2.3 Avfallsplan Drammen havn Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall 08.05.18
10.2.4 Avfallsplan Drammen havn Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall 08.05.18
10.2.5 Avfallsplan Drammen havn Garbage report to Drammen port authority 07.05.18
10.2.6 Avfallsplan Drammen havn Report of insufficient waste reception facilities 06.05.18
10.2.7 Avfallsplan Drammen havn Gebyrsystemet, avregning og gebyrsatser 05.05.18
Forurensningsforskriftens Kapittel 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip 05.05.18


Skipsavfall

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato


Informasjon

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato


Skjemaer ISPS

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
2.8.3 ISPS - søknad om utstedelse av adgangskort English 23.05.18
2.8.3 ISPS - søknad om utstedelse av adgangskort Norsk 23.05.18
2.8.3 ISPS - søknad om utstedelse av kjøretillatelse- kjøretøyoblat Norsk 22.05.18
2.8.3 ISPS - søknad om utstedelse av kjøretillatelse- kjøretøyoblat English 22.05.18
Egenerklæring, gods Ved lasting 28.03.17
Transportsikringskontrakt Transportsikringskontrakt mellom Drammen havn og godsleverandør 16.12.09


Kart

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
ISPS Tangen 16.12.09
ISPS Holmen 16.12.09


Statement of Compliance

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Holmen Kystverkets dokument på at Holmen er en godkjent ISPS-terminal 16.12.09
Tangen Kystverkets godkjenning av Tangen som ISPS-terminal 16.12.09


Anløpsmelding

Nedlastbare filer, klikk på navnet for å laste ned

Tittel Beskrivelse Dato
Ankomstmelding, skip 24h notice 16.12.09