Fasiliteter

Drammen havn er en innlands dypvannshavn beliggende 40 km sør-vest for Oslo. Drammen by er regionhovedstaden i Buskerud fylke. Havna befinner seg i den nordlige enden av Drammensfjorden ved utløpet av Drammenselven.