ISPS

FNs sjøfartorganisasjon IMO vedtok i desember 2002 et nytt internasjonalt reglement om sikkerhetstiltak om bord på skip og i havneanlegg. De nye reglene (SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden) inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikkerhetstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart.

Nedlastbare filer

Klikk på vedleggslinken for å laste ned

Tittel Filnavn Beskrivelse Dato
Skjemaer ISPS
Transportsikringskontrakt 2.8.7 ISPS – Transportsikringskontrakt .doc Transportsikringskontrakt mellom Drammen havn og godsleverandør 08.07.2009
Adgangskort, søknad 2.8.3 ISPS søknad om utstedelse av adgangskort.doc 300,- pr aar 13.03.2009
Kjøretøytillatelse, søknad 2.8.3 ISPS søknad om utstedelse av kjøretøytillatelse-kjøretøyoblat.doc 19.05.2009
Egenerklæring, gods 2.10.7c ISPS sjekkliste ved innlevering av gods.doc Ved lasting 20.06.2005
Kart
ISPS Lier ISPS-område Lier.jpg 20.06.2005
ISPS Tangen ISPS-område Tangen.jpg 20.06.2005
ISPS Holmen ISPS-område Holmen.jpg 12.03.2009
Statement of Compliance
Lier Statement of compl Lier.pdf Kystverkets godkjenning av Lier havneterminal som ISPS-terminal 15.08.2005
Tangen Statement of compl Tangen.pdf Kystverkets godkjenning av Tangen som ISPS-terminal 15.08.2005
Holmen Statement of compl Holmen.pdf Kystverkets dokument på at Holmen er en godkjent ISPS-terminal 15.08.2005
Anløpsmelding
Avfallsrapport, skip Garbage report, ver 1.0.doc 24h notice 13.10.2005
Ankomstmelding, skip 2.8.5 ISPS arrival report.doc 24h notice 23.10.2009