Skipsavfall i Drammen havn

Avfallsplanen ved Drammen havn er utarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter. Formålet med avfallsplanen er å verne miljøet. Dette gjøres ved å sørge for tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Avfallet og lasterestene blir så viderelevert til godkjente behandlingsanlegg.

Nedlastbare filer

Klikk på vedleggslinken for å laste ned

Tittel Filnavn Beskrivelse Dato
Vedlegg
Suge- og spyletjenester Hovedavtale, agenter redere Drammen.doc Avtaledokument om ekstraordinære tjenester 20.06.2005
Melding om avvik Avvikskjema for utilstrekklig mottaksforhold.doc Utilstrekkelig mottaksforhold 20.06.2005
Meldeskjema avfall Garbage report, ver 1.0.doc. Meldeskjema som beskriver avfall til levering 20.06.2005
Meldeskjema ankomst ISPS-melding anløp ver2.0.doc Meldeskjema om anløp og om det skal leveres søppel 20.06.2005
Avfallsstasjoner Info om avfallsstasjoner, engelsk.doc Plassering av mottaksstasjoner 20.06.2005
Skipsavfall
Sentral forskrift Kapittel 20 forskrift.doc Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip 20.06.2005
Avfallsplan Plan for avfallshåndtering drammen havn, ver 2.0.doc Avfallsplan for Drammen havn 15.08.2005
Informasjon
Info-brosjyre Avfallsbrosjyre.pdf 14.10.2005