Nyhetsbrev


– Hensikten med et nyhetsbrev er å fortelle mer om det som skjer, ikke bare på godsknutepunktet Drammen havn, men også i det næringslivet havna er satt til å betjene, sier havnedirektør Einar Olsen.