Fasiliteter

Publisert: 11. 11. 2006.

Lagerkapasitet

Drammen havn har en lagerhuskapasitet på 25.000 m². Inntil 12.000 biler kan til enhver tid oppbevares i Drammen havn. Det finnes 4500 p-plasser under tak. Havna har ca. 200.000 m² utendørs areal og dette øker betydelig ved utfyllinger av nye havnearealer på Holmen.

Kaianlegg / ISPS

Den totale kailengden er på 1805 m. Havna har 2 ro-ro kaier. Holmen Syd, Kattegat og Risgarden. Med dybder på 8,0 m.
I tillegg til alle offentlige kaier er det 17 private kaier i vårt sjøområde. Disse betaler anløpsavgifter til havnevesenet. 2.555 millioner tonn gods ble lastet og losset i sjøområdet i 2016.
Drammen havn sine havneanlegg er godkjent for ISPS-trafikk; Holmen og Tangen.

Kraner

Drammen havn har to stykk mobile containerkraner (Liebherr LMH 400 og Liebherr LMH 550) som har en tungløftkapasitet på heholdsvis 104 t og 144 tonn. I tillegg to stykk portalkraner som har en løftekapasitet på 23 tonn og en på 50 tonn. Mer informasjon om de forskjellige kranene og hvor de befinner seg fremgår av oversikten under.  Alle kranene er bemannet med personell fra Drammen havn.

ODIN (Kattegatkaia)  Kapasitet: 104 tonn    Containeråk: 20-40-45 fot    Grabb: Bulkgrabb (8 m3)

FRIGG (Kattegatkaia)  Kapasitet: 144 tonn    Containeråk: 20-40-45 fot   

PERNILLE (Holmen syd)  Kapasitet:  23 tonn

TORBJØRN (Holmen syd)  Kapasitet:  50 tonn    


Annet

Ankomst
Innseiling til havna går fra Skagerak via Oslofjorden og Drammensfjorden. Drammensfjorden entres gjennom Svelvikstredet som er 120 meter bred og 10 meter dyp. 

Lufthavn
Oslo Lufthavn Gardermoen og Torp Lufthavn Sandefjord kan nås innen 60 min. fra Drammen via E 18 / E 6, eller med tog.


Losing
Kystverket (Horten trafikksentral) har ansvar for lostjenestene i Oslofjorden. Hovedmålet ved lostjenester er å bidra til høy sikkerhet og god framkommelighet i norske farvann. Lostjenesten som tilbys er tilpasset transportmønsteret og kravene til sikkerhet. Lostjenester er tilgjenglig 24 timer i døgnet, hele året. Losen entrer fartøyene ved Færder, 52 nautiske mil sør for Drammen. Transittiden fra Færder til Drammen er normalt på 4 timer.


Trafikksentraltjenester ( Horten VTS)
Trafikksentralen i Horten er det sentrale verktøyet for koordinering av skipstrafikken og trafikkontroll i Oslofjorden (VTS - Vessel Traffic Services). VTS er en internasjonal tjeneste for å bedre sikkerheten for sjøtrafikken og for å beskytte miljøet.

Trafikksentralen har tre hovedoppgaver:

1. Se alle skipsbevegelser – registrere og identifisere
2. Være i løpende dialog med skipstrafikken
3. Reagere og aksjonere når en situasjon krever det


For å gjøre denne oppgaven baserer Kystverket seg på informasjon fra:

Radar

AIS (Automatic Indentificaton System)

Ship reporting system ( SafeSeaNet)

Kamera

Meteorologiske stasjoner Kystverket.no

Skipsreparasjon Nærmeste skipsverft er i Horten. Horten Skipsreparasjon AS kan tørrdokke skip opptil 243 m. HSR har fabrikasjons-og monteringsverksteder.
Ro Ro Havna har 2 ro-ro kaier. Holmen Syd og Risgarden. Med dybder på 8,0 m.
Radio Skip som anløper Drammen havn skal lytte til VHF kanal # 16 og 19.

Ferskvann kan leveres fra Langbrygga, Holmen Syd og Kattegat kai.

Tidevanns-variasjonene er ubetydelige i Drammensfjorden.