Skipsavfall i Drammen havn

Publisert: 10. 11. 2006.

Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjelder:

a) Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske eller av en utenlandsk stat, som anløper norsk havn.

b) Alle norske havner som normalt anløpes av skip som omfattes av bokstav a.

c) Kapittel 3, § 7 og 8, om melding og levering, gjelder for norske skip som anløper havn innenfor EØS-området.