image

Et område i vekst

Det er godt å bo og arbeide i Drammensregionen.  Derfor er det kanskje ikke så rart at Drammen og kommunene rundt vokser mer enn noengang tidligere.