image

En gylden mulighet for Drammen

Store frigjorte arealer i bysentrum, tungtrafikken ut av bykjernen og bygging av det beste og mest effektive godsknutepunket i Sør-Norge. Det er noen av målene i den nye vedtatte strategiske planen for Drammen havn. Samtidig legger havna sterk vekt på at den har en rolle og et ansvar for å utvikle byen og ta vare på miljøet for de som bor her.