image

En gylden mulighet for Drammen

Publisert: 10. 11. 2006.

Store frigjorte arealer i bysentrum, tungtrafikken ut av bykjernen og bygging av det beste og mest effektive godsknutepunket i Sør-Norge. Det er noen av målene i den nye vedtatte strategiske planen for Drammen havn. Samtidig legger havna sterk vekt på at den har en rolle og et ansvar for å utvikle byen og ta vare på miljøet for de som bor her.

”Drammen havn har i flere hundre år vært byens forbindelse til verden. Det var havna som skapte byen. Det har den tenkt å fortsette med.”

Slik lyder deler av teksten i annonser Drammen havn har brukt idet siste, og teksten er helt beskrivende for hvordan styret og ledelsen i havna tenker når de nå har lagt en strategisk plan for havnevirksomheten de neste 10 årene.

Når havna skulle skue inn i fremtiden var de opptatt av å få frem en plan som var realistisk og som var til beste både for utviklingen av havna og det lokalsamfunnet havna er en del av. Arbeidet med den nye havneplanen har mange aspekter utover de rent forretningsmessige – ikke minst i forhold til havnas omdømme og den rollen Drammen havn spiller for hele distriktet.

Drammen havn har alle muligheter til å lykkes med å bli den beste havna i Sørøst-Norge. Her møtes helt sentrale transportkorridorer for vei, jernbane og båt. Her finnes tilgjengelige arealer til å utvikle kombinerte omlastningsterminaler helt i nærheten av kaikanten.

Havna har laget en god plan med klare mål for fremtiden, og det beste av alt er at den nye planen har fått klar aksept fra lokalsamfunnet og er solid forankret blant eierkommunene og distriktets politikere.

Strategisk plan for Drammen havn.pdf