image

Et område i vekst

Publisert: 03. 12. 2006.

Det er godt å bo og arbeide i Drammensregionen.  Derfor er det kanskje ikke så rart at Drammen og kommunene rundt vokser mer enn noengang tidligere.

Livet består som kjent av mer enn arbeid. Drammensregionen har et mangfoldig kultur- og naturtilbud som gir mange muligheter for rekreasjon, aktiviteter og opplevelser.

Området byr på svært gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Kulturtilbudet er rikt og variert, og spenner fra små lokale revyer og arrangementer til ressurskrevende satsinger på de større kulturhusene. Det finnes aktivitetstilbud for enhver smak.

Drammensregionen omfatter kommunene Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker i Buskerud fylke, og Sande og Svelvik i Vestfold. Disse kommunene utgjør et felles bo-, arbeids- og servicemarked for regionens 157.000 innbyggere.

Regionhovedstaden Drammen har en befolkningsvekst på høyde med oljebyen Stavanger. Regionen har lav arbeidsledighet og kan tilby mange interessante arbeidsplasser, spredt over hele området.

Infrastrukturen og transporttilbudene gjør det enkelt å forflytte seg i området, uansett om man skal på skole eller jobb. Det blir også stadig bedre forbindelser med Oslo-området, noe som betyr mye for alle dem som bor i Drammensregionen men har arbeidsplassen sin i Oslo. I 2008 kommer Flytoget til Drammen, samtidig øker NSB frekvensen på sine togavganger i retning Gardermoen.

Drammensregionens ambisjon er å fremstå som en næringsvennlig region, med gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv og for nyetableringer. Kommunene samarbeider om å nå dette målet.


Rådet for Drammensregionen