logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Historisk anløp av naturgass-skip

strek
14.06.2016

For første gang i historien har Drammen havn hatt anløp av et LNG-skip, nærmere bestemt det splitter nye skipet “Ireland” som går på naturgass.

image
MILJØVENNLIG: Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo (t.v.) og kaptein på det naturgass-drevne skipet ”Ireland”, Magne Furnes, konstaterer at lossingen av sement i Drammen havn går etter planen.

LNG er nedkjølt, flytende naturgass i væskefase som overføres i rør til båtens bunkers-tank og fordampes ombord på båten før den tilføres motoren. Det er en stor økning i bygging av miljøvennlige gassdrevne skip, og mange av disse er norsk-registrerte. Det var også bulkskipet som anløp Drammen havn på fredag; det 109 meter lange og splitter nye ”Ireland” som tilhører rederiet Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS.

Skipet, som ble overlevert fra verftet i Nederland for bare to uker siden, har motorer som går på ”dual fuel”. Det vil si at motorene kan gå vekselsvis på naturgass (LNG) og på diesel. Da skipet lå til havn i Drammen gikk skipet på naturgass, men for utenforstående var det umulig å se at motorene var i gang da det er betydelig lavere utslipp av kimagasser i LNG-motorer.

INGEN RØYK
– Det er minimalt med forurensende utslipp når vi går på naturgass, forteller skipets erfarne kaptein Magne Furnes som er svært fornøyd med både det nye skipet og bruken av LNG som drivstoff.

Hittil har det i hovedsak vært bilferger og offshorefartøy som har tatt i bruk LNG-motorer, men nå bygges det også store containerskip, olje- og kjemikalietankere og fraktefartøy med den miljøvennlige teknologien. Blant annet har bilskiprederiet UECC, som trafikkerer Drammen havn regelmessig, bestilt to 181 meter lange LNG-bilskip som snart er ferdig bygget ved verft i Kina.

Mangel på bunkringsmuligheter har vært en del rederiers argumenter mot å satse på LNG-skip, men dette er nå i ferd med å endre seg. I Norge er det blant annet terminaler både i Risavika, Fredrikstad og Hammerfest, og ved andre havner er det er også muligheter å bruke tankbiler. I tillegg planlegges det å bygge spesialskip som gjør at LNG-skip også kan bunkre i havner som ikke har eget tankanlegg.

MILJØPROFIL PÅ HAVNA
– Det vil nok komme en forespørsel fra blant annet vårt rederi om at også Drammen havn legger til rette for bunkring av naturgass, påpeker ”Ireland”-kaptein Magne Furnes. Og assisterende havnedirektør Ivar Vannebo er svært positivt innstilt til å legge til rette for mer miljøvennlig drivstoff på havna.

– Dette passer veldig bra med vår miljøprofil der vi hele tiden forsøker å minimalisere utslippene ved Drammen havn. LNG-skip som dette slipper jo ut minimalt med forurensning når de ligger til kai, og spesielt i forbindelse ved manøvrering inn og ut av havneområdet er miljøgevinsten stor. Kravene til utslipp blir dessuten stadig strengere, og i likhet med mange andre havner, reduserer også vi havneavgiftene til de skipene som har lave utslipp som ”Ireland” når de anløper her i Drammen. I tillegg så føres jo sementen fra skipet og inn til siloene gjennom et helt lukket system, påpeker Vannebo.

image
HISTORISK: Sist fredag var det første gang i historien at et LNG-skip anløp Drammen havn.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen