logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Løfter om ny Holmenbru

strek
09.09.2016

Under Logistikknettverkets møte på Drammen havn ble det blant annet lovet at ny Holmenbru vil være på plass innen seks år.

image
PANELDEBATT: Byutviklingsdirektør Bertil Horvli(t.v.) var klar på at det blant annet må bompenger til for å løse trafikk- og logistikkutfordringene i Drammen på sikt. Resten av panelet bestod av spesialrådgiver i Jernbaneverket, Roger Kormeseth, logistikksjef i Bama Industri, Jerker Carlquist og prosjektleder i Statens vegvesen, Nils Brandt. Møtet ble ledet av Hans Arne Odde fra Godt Sagt kommunikasjon.

46 deltakere var møtt opp i Skur 1 da Drammen havn var vertskap for Logistikknettverkets morgenmøte sist torsdag. Tema var industri- og logistikkbedriftenes utviklingsmuligheter i Drammensregionen.

– Vi må ha effektive havner dersom vi skal nå målet om å løfte fem til syv millioner tonn bort fra veiene og over på sjø og bane, innledet assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Han påpekte videre at havna er avhengig av både kommune, jernbaneverk og veivesen for å lykkes med de ambisiøse miljømålene.

Vannebo viste til at Drammen havn ikke bare er en stor og viktig havn, men at havna i tillegg også er Norges nest største jernbane-knutepunkt. Og spesialrådgiver Roger Kormeseth i Jernbaneverket var i sitt foredrag klar på at Drammen og Nybyen-problematikken var; ”overmoden” i forhold til å komme i en prosess.  Kormeseth påpekte at det ikke er noe tvil om at det må bli utviklet en bedre jernbaneforbindelse mellom Sundland og Holmen.

NY HOLMENBRU INNEN SEKS ÅR
Prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen var den som kom med det mest konkrete løftet under Logistikknettverkets møte. På direkte spørsmål fra møteleder Hans Arne Odde lovet Brandt at ny Holmenbru vil være på plass innen seks år.

I tillegg understreket Brandt at det er et mål at det ikke skal være noen økning i personaltrafikken i det bynære områdene i Drammen i årene som kommer, og prosjektlederen trakk fram Lier-diagonalen som et svært viktig tiltak for at dette skal være mulig å få til.

Byutviklingsdirektør i Drammen kommune, Bertil Horvli, viste til at økning i transport av containere via båt og bane vil være med på å bedre fremkommeligheten på veiene i distriktet vårt.  Horvli var for øvrig veldig klar på at uten bompenger og gjennomføring av Buskerudbypakke 2 så risikerer man store problemer på veinettet på sikt.

BOMPENGER NØDVENDIG
– Veinettet vårt kan snart ikke ta imot flere biler. Buskerudpakke 2 og bompenger må på plass. Vi i Drammen kan ikke melde oss helt ut på dette området. Det vil i så fall få store konsekvenser, påpekte Horvli.

Bama Industri AS på Lierstranda er en av bedriftene som merker de store trafikale utfordringene i Drammensområdet på kroppen. – Vi er avhengige av at våre ferske produkter kommer raskt ut fra fabrikken på Lierstranda, men i dag står bilene våre fast i køer eller må kjøre lange omveier. Dette kombinert med plassproblemer gjør at vi nå må flytte. Vi har blant annet sett på aktuelle tomter på Tranby i Lier, i Eiker og i Sande, opplyste logistikksjef Jerker Carlquist.

Logistikknettverkets møte ble avsluttet med paneldebatt og spørsmål fra publikum. 

image
LOGISTIKK-DISKUSJON: Det var god oppslutning under Logistikknettverkets diskusjonsforum i Skur 1 ved Drammen havn sist torsdag.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen