logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Sikrer utvikling av byen og havna

strek
01.07.2016

Drammen havn overfører Tangenkaia til Drammen kommune og får i bytte arealer på Holmen. Dette legger til rette for både by- og havneutvikling.

image
FORNØYD TRIO PÅ HAVNA: Den én kilometer lange Tangenkaia, som denne fornøyde trioen her sitter på, blir nå overført fra Drammen havn til Drammen kommune. Foran; styreleder ved Drammen havn, Johan Baumann, ordfører Tore Opdal Hansen og havnedirektør Einar Olsen.

Nylig signerte ordfører Tore Opdal Hansen overleveringsavtalen sammen med styreleder ved Drammen havn, Johan Baumann og havnedirektør Einar Olsen. Avtalen har virkning fra og med 1. januar 2017. Dette innebærer at det 53 mål store havneområdet på Tangen, inkludert den én kilometer lange Tangenkaia og tilhørende bygninger, overføres til Drammen kommune.

Drammen havn skal på sikt flytte all virksomhet over til Holmen på den andre siden av Strømsøløpet. Der stiller kommunen til disposisjon nødvendige arealer for fortsatt drift og videre utvikling av havnevirksomheten.

– En god dag for Drammen
Og havna får god tid på seg til å forlate Tangen. Avtalen innebærer at havnas administrasjon kan holde til i nåværende bygg i inntil fem år til. I mellomtiden skal det blant annet bygges et nytt og mye større administrasjonsbygg på Holmen der det også vil være muligheter for kontorplass til andre aktører på havna.

Både havnedirektør, styreleder og ordfører er enige om at løsningen er en vinn-vinn-situasjon for begge parter og ikke minst for Drammen by.

– Drammen hadde aldri vært det den er i dag uten havna som både har en lokal, regional og nasjonal betydning. Ved å føre disse arealene tilbake til kommunen er havna med på å legge til rette for videre byutvikling. I tillegg så frigjør jernbaneutbyggingen på Holmen nå også arealer i Nybyen og på Sundland som vil gi en positiv utvikling for Strømsø-området, sier en strålende fornøyd ordfører Tore Opdal Hansen.

Effektiv havnedrift
Styreleder ved Drammen havn, Johan Baumann, påpeker at det er viktig å ta hensyn til at Drammen havn er en havn midt i en by. – Nettopp derfor er det riktig at vi fremover konsentrerer virksomheten vår på Holmen. Og når jernbaneutbyggingen på havna nå snart er ferdig blir vi landets eneste virkelige intermodale havn der bil, båt og tog møtes, sier Baumann.

Også havnedirektør Einar Olsen er svært godt fornøyd med den nye avtalen med kommunen. – Havnevirksomheten på Tangen har jo blitt gradvis redusert. Gjennom denne avtalen, og samlingen av all aktivitet på Holmen, vil vi få en mer moderne og effektiv havnedrift i Drammen, sier Olsen.

Byutvikling og elvepromenade
Kommunene tar også over de verneverdige bygningene; Skur 1 og det såkalte pakkhuset. Det fredede bygget Tollboden kjøpte kommunen av Entra allerede i fjor.
– Disse bygningene vil ivareta havnas historie, konkluderer styreleder Baumann.

Ordfører Tore Opdal Hansen vil ikke allerede nå slå fast hvordan Tangen-området vil fremstå etter at havna har flyttet ut, men han presiserer at kommunen vil tenke byutvikling samtidig som det tas hensyn til havna på Holmen.

– Det vil bli lagt vekt på å videreføre elvepromenade-tanken og tilrettelegge for at området ned mot elva og fjorden blir mest mulig tilgjengelig for byens innbyggere, oppsummerer ordfører Tore Opdal Hansen.

image
SIGNERING: Her signeres avtalen om overføring av det 53 mål store havneområdet på Tangen fra Drammen havn til Drammen kommune av ordfører Tore Opdal Hansen (t.v), styreleder ved Drammen havn, Johan Baumann og havnedirektør Einar Olsen.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen