logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 LEDIG STILLING KONTAKT ENGLISH

 

Ledig stilling

Drammen havn
Drammen havn er en av Norges viktigste og største havner med hovedvekt på bilimport, containere, bulk og prosjektlaster. Vi har status som stamnetthavn og er i kraftig vekst. Vår visjon er at vi skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge hvor vei, jernbane og sjø møtes, samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies