image

Gunstig for mottak og transport av korn

Publisert: 15.09.2011.

– Korn tar mye plass, smiler Leif Gunnar Trosterud i Felleskjøpet Agri (FKA) og peker på kornsiloen i havna. Landemerket på Holmen tar imot 53 000 tonn korn i løpet av et normalår.

Fra kornprodusenter i nedre Buskerud kommer anslagsvis 33 000 tonn korn, mens resten blir tatt imot på FKAs innlandsanlegg og kjørt til Drammen havn for utskipning.
– Korn er en robust vare, likevel er det viktig at transporten blir enkel og effektiv, sier Trosterud som er regionleder i Felleskjøpet Agri. – Vi håndterer store volum, og for å utnytte kapasiteten best mulig planlegger vi logistikken svært nøye.

– Det går ca 30 lasteskip med korn til Felleskjøpet Agris varemottakere ut fra kaia på Holmen i løpet av ett år. Siden ca 85 prosent av korndyrkingen i Norge foregår i østlandsområdet, er Drammen et naturlig valg når vi ser etter hensiktsmessige utskipningssteder, forklarer han.

Lagring

Til siloen på Holmen kommer mye av kornet direkte fra åkeren. Tørking og riktig lagringstemperatur er dermed viktig for kvalitet og holdbarhet.
– I siloen blir det tørket slik at fuktigheten er 14,5 - 15 prosent, og temperaturen må være under 20 varmegrader, forklarer Trosterud.

Denne sommeren oppgraderer FKA siloens styresystem, som del av en treårig oppussingsplan. Det er også planer om å utvide tippesjakter og oppgradere mottaket, slik at lastebiler og vogntog som leverer kornet får bedre plass.

Utfordringer

Fra Drammen havn skiper Felleskjøpet Agri ut både matkorn og fórkorn. Matkornet går til matkornmøller og fórkornet til kraftfórfabrikker langs hele kysten opp til Trøndelag.
– I den grad vi har utfordringer er de knyttet til å ta unna store volum på kort tid i høysesongen, og å få tak i tilstrekkelig antall båter når vi trenger det. Og været er jo alltid et
spenningsmoment i vår bransje!

image