image

Havne-pris til BI-student

Publisert: 17.09.2010.

Geir Haukaas er tildelt Drammen Havns pris for beste resultat på spesialisering i logistikkledelse ved BI Drammen. Prisen er et stipend på 5000 kroner og ble overrakt av havnedirektøren.

BILDET: Havnedirektør Einar Olsen (t.h.) overrakte prisen til BI-student Geir Haukaas tirsdag denne uken

- Logistikk er et svært komplisert fag som krever kunnskap på mange områder. For havna er det et fagfelt som vi ønsker vi å bidra til å styrke her i regionen, sier havnedirektør Einar Olsen om bakgrunnen for tildelingen.
Havnas ledelse har lenge vært opptatt av koblingen mellom havnevirksomheten og høyskolemiljøet:
- Effektive transport-  og logistikkløsninger er avgjørende for å oppfylle de nasjonale målene for vår bransje. Derfor er vi glade for å ha tett og god dialog med BI Drammen på dette området, avslutter Olsen