image

Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Publisert: 08.11.2010.

En rapport fra Norsk havneforening, Norske Havner, LTL og Kystverket, tar for seg utfordringer og muligheter for nærskipsfarten. Rapporten fremmer 20 forslag for å styrke sjøens konkurransekraft.

Prosjektet har tatt for seg flaskehalsene og suksesskriteriene for sjøtransporten i dagens næringstransport. I rapporten vurderes sjøtransportens muligheter for å overta større deler av næringstransporten, med vurdering av faktorer som påvirker sjøtransportens effektivitet og konkurransefordeler målt opp mot bane og bil.

Rapporten foreligger både i en 140-siders fullversjon, og som en 40-siders kortversjon (last ned ved å klikke på linkene).

Rapporten presenterer hva som på den ene siden må gjøres av aktørene selv (havner, rederier og samarbeidspartnere), og på den andre siden hvilke tiltak myndighetene bør gjennomføre.

Rapporten ble første gang presentert på logistikkonferansen på Gardermoen i oktober, og fikk der gode skussmål både fra myndighetene og næringen. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har også blitt presentert for rapporten, og vil etter eget ønske få oversendt fullversjonen.