image

Norges største ”partytelt” tok sjøveien

Publisert: 10.06.2014.

6000 kvadratmeter flytende festplass ble slept fra Drammen havn til Veritas-bygget.

I anledning 150 års-jubileet til Det Norske Veritas (DNV GL) fikk selskapet bygd et 15.000 tonn tungt flytende festlokale. ”Partyteltet” som fikk det treffende navnet Høvik Arena, ble bygd på fire lektere, har en flate på hele 6.000 kvadratmeter og kan huse så mange som 1.200 norske og internasjonale gjester fra næringsliv, politikk og samfunnsliv. Maksimalkapasiteten er 2.000 gjester.

Den enorme festarenaen ble bygd ved Drammen havn, og det trengtes en hel natt på å frakte den fra havna og til Veritas-bygget på Høvik. Det krevdes spesialtillatelse.

Gigantfarkosten er trolig det største som noen gang er fraktet gjennom Svelvikstrømmen, og det var avgjørende å treffe høyvannet på det maksimale. Slepebåtene Belos og Baus hadde jobben med å dels slepe, dels dytte ”Høvik Arena.” Farten var tidvis helt nede i 1 knop. Slepet ble fulgt av Kystverket, politiet og Redningsselskapet.