image

Ny film om Drammen havn

Publisert: 24.01.2012.

Drammen havn er viktig for næringslivet i byen og regionen. Den nye filmen viser hvordan ulike bransjer og bedrifter trenger havna for å få løst avanserte transport- og logistikkutfordringer.

– Med denne filmen ønsker vi å få frem bredden og variasjonen i oppgavene vi håndterer, sier havnedirektør Einar Olsen.