image

Ny teknisk sjef

Publisert: 06.12.2011.

Jarle N. Hansen er nå på plass som ny teknisk sjef ved Drammen havn.

– Jeg vil jobbe for at kundene fortsatt skal oppleve havna som en kompetent og pålitelig leverandør av transporttjenester, sier Hansen.

Hansen er utdannet ingeniør i bygg og anlegg, har arbeidet i entreprenørbedrifter og rådgivningsmiljø og har erfaring både fra privat og offentlig sektor.  Han kommer
til havna fra stillingen som prosjektleder ved Oslo universitetssykehus HF.

– Jobben her er spennende fordi havna både er bidragsyter og tilrettelegger for næringslivet i regionen og skal være med på å oppfylle overordnede miljø- og transportpolitiske mål. Jeg ser frem til å være med på å videreutvikle havna som en sentral og betydningsfyll bedrift i byen, sier han.