image

Rekordtrafikk over Drammen havn

Publisert: 10.02.2012.

Fjoråret ble et rekordår for Drammen havn. Til sammen 711 000 tonn varer gikk over de offentlige kaiene i 2011.

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo er registrerer økning i alle typer varer, men peker spesielt på bilimporten, stål, veisalt og sement. 
– Greit med plass, mindre kø og effektive omlastningsmuligheter er noen av fordelene som kundene velger ut fra, tror Vannebo. 

Container
Også på containertrafikken har det vært økning med totalt 18 400 containere inn og ut over Drammen havn i løpet av fjoråret.
– Vi begynner å bli en betydelig containerhavn og har fått god respons fra næringslivet i regionen på dette tilbudet, sier Vannebo. 
– Linjen går fra Rotterdam på lørdager og ankommer her mandag morgen.  Vareeierne ser at den er rask og pålitelig. Vi kan også lagre containerne på havneområdet dersom kundene ønsker det og det gjør det lettere for dem å planlegge sin drift, forklarer han.

Utleie
Havna har kontinuerlig etterspørsel etter areal og lagerkapasitet. 
– Alt som er ledig er nå leid ut, men vi ønsker jo å utvide denne kapasiteten på sikt, sier Vannebo.