image

Ruvende besøk

Publisert: 23.08.2010.

En av verdens største bilbåter, M/V Toreador” har vært på besøk i Drammen. Bilbåkjempen ruvet i landskapet, både på vei inn Drammensfjorden og ved havn i Drammen.

Sjeldent syn

Anløpet i slutten av august var en aldri så liten begivenhet i Drammen. Store bilbåter var tidligere et ganske vanlig syn i Drammen, men på grunn av endringer i importmønsteret og nye avgiftsregler for skip, har Norge blitt et mindre aktuelt anløpsland. I dag går de store bilbåtene til andre europeiske havner, der bilene blir lastet over på mindre “feederbåter” og sendt videre til Norge.

Mitshubishi ASX

Tre uker brukte “M/F Toreador” på sin ferd fra Japan. Inn Drammensfjorden ventet turens smaleste passasje.  Med en lengde på hele 200 meter, en bredde på 33 meter og en høyde på 46 meter, var det en ruvende koloss som med hjelp av to taubåter ble buksert gjennom Svelikstrømmen. Kjempeskipet på 62 000 registertonn ble også buksert inn til kai på Holmen, der rundt 700 nye Mitsubishi ASX trillet ned rampen til norsk jord - og etter hvert til norske kunder.