image

Ryddet Lierstranda

Publisert: 02.05.2017.

– Her finner vi my skrot. Spesielt er det mye plast og mange snusbokser, Vibeke Skavold. Sammen med 10-12 kolleger bruker hun arbeidsdagen på å rydde Lierstranda for plast og annet avfall.

image


Dette er en del av den nasjonale strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Drammen havn har tatt inititativ til en lokal aksjon for Drammensfjorden (https://www.facebook.com/events/1063925143708806) og fått med seg de fem kommunene rundt fjorden til å dra i gang dugnaden.


Strandryddeaksjonen for Drammensfjorden spres nå i sosiale medier og det er mange som blir med å rydde en strand de nærmeste dagene.


– Vi har både idrettslag, hyttevel og privatpersoner som skal ut å rydde, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.


Havna setter ut containere ved Tangen fjordpark ved Syversvollen i Svelvik, Solumstrand i Drammen, Gilhusodden i Lier og Selvigodden i Hurum. Containerne er forbeholdt frivillige strandryddere. De vil står ut aksjonsperioden fra 3. til 7. mai.


image
DUGNAD: Vibeke Skavold i Drammen havn var i full sving med å rydde plast og annet skrot fra vannkanten på Lierstranda onsdag morgen.


– Det gjør inntrykk å se hva plast kan gjøre med livet i havet. Det er heller ikke noe hyggelig å ta sesongens første bad blant søppel og skrot. Vi har vi bestilt 1000 strandryddepakker som kan hentes på rådhusene i de fem kommunene. Det er fortsatt ikke for sent å delta, sier Ivar Vannebo.


Han oppfordrer alle som vil være med å rydde til å melde seg på en aksjon på www.holdnorgerent.no/ryddeportalen.


Da startskuddet gikk for den store strandryddeaksjonen for Drammensfjorden, tok de ansatte i Drammen havn på seg hansker, brettet opp ermene og ryddet hele Lierstranda for avfall.


image


INITIATIVTAKER: Drammen havn har tatt initiativ til strandryddeaksjonen og fått meg seg de fem eierkommunene Drammen, Hurum, Lier, Røyken og Svelvik på laget.