image

Søk i Drammen havns arkiver

Publisert: 15.01.2013.

30 hyllemeter med saksarkiv, kopibøker, dagsjournaler, skipstrafikkslogger, regnskap, statistikk, kart og tegninger, samt gjenstander og fotografier er nå å finne i Drammen Byarkiv og digitalt i Arkivportalen.

Byarkivet er Drammen kommunes arkivmyndighet og arkivdepot som skal sikre arkiv- og dokumenthåndtering i henhold til lov og forskrifter. Byarkivet har ordnet og redigert Drammen havns arkiver fra 1847 til 1992. Arkivet er fritt tilgjengelig på byarkivets lesesal på Gamle Kirkeplass 7 i Drammen, og er også å finne på Arkivportalen.