image

Stor interesse for logistikknettverk i Drammen

Publisert: 16.06.2010.

Et nytt logistikknettverk med NHO-Buskerud, BI Drammen, Drammen næringslivsforening og Drammen havn i spissen, skal utvikle og utnytte Drammensregionens sterke posisjon innen logistikk.

Denne uken var et trettitalls bedrifter, med NHO-Buskerud, BI Drammen, Drammen næringslivsforening og Drammen havn i spissen,  samlet for å diskutere det nye logistikknettverket i Drammen.
- Vi vil bidra til å gjøre Drammensregionen kjent som effektiv og miljøvennlig på logistikk. Det sa havnedirektør Einar Olsen på  møtet i Logistikknettverk Buskerud tirsdag.

Nettverket er et initiativ for å utvikle regionens og fylkets kompetanse på logistikk. På tirsdagens møte var representanter for nærmere tretti bedrifter møtt fram hos Drammen Havn for å drøfte hvordan dette kan realiseres. 

image- Vi ønsker å redusere kostnader for næringslivet og belastningen på miljøet.  Optimaliserte logistikkløsninger er avgjørende for å lykkes, mener Olsen.
I tillegg til Drammen Havn er blant andre BI Drammen, Drammen Næringslivsforening og NHO Buskerud sentrale i nettverket. 
- Tilbakemeldinger fra ulike deler av næringslivet viser også at det er interesse for å treffes i nettverk, utvikle kompetanse og samarbeide om konkrete prosjekter, forteller han.

Havnedirektøren er opptatt av å koble næringsliv og et akademisk miljø:
- Det er mye kompetanse på logistikk her allerede. Ved å se på mulighetene for å utvikle samarbeide mellom bedriftene og BI vil vi kunne styrke vår posisjon i forhold til andre regioner. Målet er å få opprettet en professor 2 stilling i logistikk på BI i Drammen, sier Olsen.