– Havnedriften og skipstrafikken påvirkes i liten grad

Drammen og Øvre Eiker ble i går oppgradert fra oransje til rødt nivå for flomfare. Vannstanden på Holmen er høy, men ut ifra prognoser vil vannstanden i liten grad stige ytterligere rundt havneområdene. Havnedriften og skipstrafikken går derfor som normalt.

Tre faktorer spiller inn på vannstanden

Vannstanden i havnebassenget påvirkes av tre faktorer: tidevann, værpåvirkning (høytrykk/lavtrykk) og vannføringen i elva. Vannføringen forventes å nå historisk topp på fredag, men fordi vannføringen i elva når havnivå før Holmen, vil vannstanden i liten grad påvirkes. Tidevannet er på normalt / nedadgående syklus og været beveger seg bort fra lavtrykk.

Samlet sett bidrar dette til at vannstanden ikke går utover virksomheten på havna de kommende dagene. Det er derfor ikke fare for flom eller oversvømmelser og vi vil ha greie driftsforhold.

Togtrafikken er sterkt preget

Togtrafikk til og fra Holmen er påvirket, da jernbanetrafikken i resten av landet er sterkt preget av flom, jord- og flomskred. Godstransporten med tog vil derfor være kraftig redusert fra Holmen.

Opprydding av drivgods – Kystverket er på vei til Drammen

Kystverket har ansvaret for en trygg og effektiv sjøtransport. Fartøyet M/S «Oljevern 02» er underveis til Drammen for å fjerne flytende gjenstander som har siget nedover Drammensvassdraget. «Oljevern 02» vil være på plass i ettermiddag. Drammen Havn vil bidra inn i dette arbeidet.

Vi vil fortsette og følge med på utviklingen fremover