Drammen havn

Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering.

Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.

Drammen Havn er en såkalt intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt kan omlastes raskt og kostnadseffekttivt. Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil.

Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

I flere tiår har Drammen vært Norges største havn for bilimport, men også større prosjektlaster, stykkgods og bulk går over Drammen havn i dag. En fast containerlinje med ukentlig transport til og fra sentrale europeiske havner er også en vesentlig del av dagens tilbud.

Kystverket fullførte i 2006 utdypingen av Svelvikstrømmen, og har investert 150 millioner kroner i oppjustering av farleden til Drammen for å legge til rette for sjøtransport til og fra Drammensregionen.


Kart, Drammen havn