image

Mitt skip er lastet med

I løpet av skoleåret 2013/2014 er alle 6.-klassinger i Drammen kommune invitert til et besøk på Drammen havn. Opplegget har vi kalt “Mitt skip er lastet med” og er ett av tilbudene gjennom Den kulturelle skolesekken i Drammen.

I løpet av et to-timers besøk vil elevene få et innblikk i Drammen havns historie og skal også løse oppgaver inne i Skur 1/Maritim storstue. Deretter får de en omvisning på havnas områder på Holmen, hvor de får se mye av havneaktiviteten som foregår i dag.

På disse sidene har vi lagt til rette for at lærere og elever kan forberede seg til besøket på havna. Her finner dere informasjon om historien til Drammen havn, hva havna er og gjør i dag samt oppgaver som elevene kan løse. Noen av oppgavene kan løses her på nettsidene, men det går også an å printe ut både teori og oppgaver. Ta kontakt hvis dere har spørsmål:

Telefon 32 20 86 50
E-post .