logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Bidrar til betydelig verdiskaping

strek
31.05.2013

En samfunnsanalyse utført av det danske byrået GEMBA, viser at Drammen havn har en stor økonomisk betydning for drammensregionen. Havnevirksomheten bidrar direkte og indirekte til 2 160 arbeidsplasser og en omsetning på over fire milliarder kroner.

Foto: Terje Løchen

– Rapporten viser ringvirkningene av at regionen har en lett tilgjengelig og effektiv havn. Den viser at havna både direkte og indirekte bidrar til betydelig verdiskaping, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.

Del av EU-prosjekt
GEMBA Seafood Consulting er et dansk selskap som har utført denne typen analyser for flere danske og europeiske havner. Modellen de benytter er blitt svært vanlig i EU, noe som gjør resultatene sammenliknbare. Selskapet har også laget samme analyse for Bodø havn, som også er med i EU-prosjektet Lo-Pinod (Logistics Optimisation for Ports) sammen med blant andre Drammen havn. Utarbeidelsen av rapporten er et av prosjektene som delfinansieres gjennom Lo-Pinod.

GEMBAs rapport baserer seg på analyser av virksomhetene som er lokalisert på havna, samt tilknyttet virksomhet og leverandører. Hensikten har vært å synliggjøre den samfunnsøkonomiske betydningen aktiviteten på havna representerer.

Milliardomsetning
Når det gjelder antall arbeidsplasser viser analysen at havnevirksomheten i Drammen fører til en sysselsetting av 2 160 fulltidsansatte. Dette tilsvarer syv prosent av den totale sysselsettingen i Drammen kommune. Den samlede omsetningen er beregnet til 4,058 milliarder kroner i 2012. Den direkte omsetningen, dvs. fra virksomheter som driver direkte fra havneområdene, var på 2,582 milliarder kroner, og de indirekte og tilknyttede aktivitetene genererte en omsetning på 1,476 milliarder kroner.

GEMBA trekker også frem havnas plassering og geografi, intermodale havnestruktur og evne til omstilling som åpenbare styrker. De peker blant annet på at havnestrukturen skaper gode rammer for industrivirksomheter og at dette, kombinert med havnas omstillingsevne, styrker Drammen havns konkurransedyktighet. Drammen havn vil bruke resultatene i rapporten i den videre planleggingen og utviklingen av havna.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies