logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Denne lasten sparer veien for 500 vogntog

strek
20.04.2010

De kjempestore rørene som kommer sjøveien til Drammen i disse dager sparer veien mellom Tyskland og Norge for 500 vogntog.
Det gir store reduksjoner i både trafikk og klimautslipp.

Det er dimensjoner over rørene som losses i Drammen havn om dagen. De gigantiske rørene med en innvendig diameter på 3 meter skal legges i den nye avløpstunnelen fra Gamlebyen til Bekkelaget renseanlegg i Oslo.
Men størrelsen byr også på problemer når rørdelene skal fraktes. Dersom rørene skulle fraktes på vei, måtte det mange vogntog til for å frakte rørene fra produksjonsstedet Wismar i Tyskland til Norge. Derfor ble sjøtransport valgt. Hvert skip kan ta 1700 tonn rør, noe som tilsvarer 48 store vogntog. 11 slike skipslaster med rør - tilsvarende over 500 vogntog,  finner veien over Drammen havn i en periode på noen måneder .

Det er en kjent sak at CO2-utslipp pr tonn gods pr kilometer er betydelig lavere med skip enn med vogntog på veien. Enkelte beregninger viser at utslippene er bare en tiendedel av utslippene fra samme mengde gods fraktet på veien. I tillegg kommer mindre trafikkbelastning, veislitasje og spart tid.

imageDrammen har de siste årene tatt i mot flere slike store prosjektlaster. Byggelementene til Bahaus på Liertoppen,  Kongsberg Gruppens nye komposittfabrikk på Kongsberg og de innvendige betongelementene i Kleivenetunnelen på E18 er eksempler på tilsvarende last som har kommet sjøveien.

— Drammen havn egner seg godt til slik last. Vi har plass, og god tilkobling til de store transportårene på vei og jernbane, sier assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies