logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

strek
08.11.2010

En rapport fra Norsk havneforening, Norske Havner, LTL og Kystverket, tar for seg utfordringer og muligheter for nærskipsfarten. Rapporten fremmer 20 forslag for å styrke sjøens konkurransekraft.

Prosjektet har tatt for seg flaskehalsene og suksesskriteriene for sjøtransporten i dagens næringstransport. I rapporten vurderes sjøtransportens muligheter for å overta større deler av næringstransporten, med vurdering av faktorer som påvirker sjøtransportens effektivitet og konkurransefordeler målt opp mot bane og bil.

Rapporten foreligger både i en 140-siders fullversjon, og som en 40-siders kortversjon (last ned ved å klikke på linkene).

Rapporten presenterer hva som på den ene siden må gjøres av aktørene selv (havner, rederier og samarbeidspartnere), og på den andre siden hvilke tiltak myndighetene bør gjennomføre.

Rapporten ble første gang presentert på logistikkonferansen på Gardermoen i oktober, og fikk der gode skussmål både fra myndighetene og næringen. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har også blitt presentert for rapporten, og vil etter eget ønske få oversendt fullversjonen.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies