logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Høyteknologisk kabelvirksomhet på havna

strek
31.05.2012

Tilknytning til Drammen havn, gode logistikkmuligheter og tilgang på dypvannskai på Holmen har vært avgjørende for Draka Norsk Kabels satsning på sjøkabel.

– Å bygge opp her i Drammen var den raskeste måten å komme inn i markedet på, forteller administrerende direktør i Draka Norsk Kabel, Hans Henrik Bruusgaard.

Da Draka-konsernet bestemte seg for å satse på sjøkabel, var det ikke gitt at dette skulle skje i Drammen. Etter en evaluering ble konklusjonen allikevel at alt lå til rette for denne investeringen i Drammen, og i 2009 sto et nytt produksjonsanlegg for sjøkabel ferdig på Holmen. Til tross for finanskrise og uten en eneste kontrakt på dette tidspunktet, har Draka nå en stor ordrereserve og har sikret full fabrikk i lang tid fremover.

Komplett logistikk
Draka Norsk Kabel flyttet sin fabrikk til Holmen på begynnelsen av 1960-tallet. Det som startet med produksjon av elektriske kabler, har utviklet seg til en høyteknologisk
kompetansevirksomhet. Spesifikasjonene har endret seg, og Draka er i dag en spesialisert kabelfabrikk.

– Fra vår fabrikk her på Holmen kan vi kveile sjøkablene direkte via transportbanen på eiendommen og over til leggefartøyet. Sjøkablene er så store og tunge at dette er den mest effektive måten å gjøre det på, forklarer Bruusgaard. De har kveilet sjøkabler så lange som 40 kilometer over havna. Nærhet til jernbane er også en fordel for Draka, da de er avhengige av halvfabrikata fra søsterfabrikk i Sverige. Dette fraktes med jernbane.

Hjørnesteinsbedrift
Draka har vært en hjørnesteinsbedrift i Drammen i snart 100 år. – Bedriften har greid seg gjennom mange krevende omstillingsprosesser, og driver lønnsom og spennende virksomhet i Drammen den dag i dag, sier Bruusgaard. I tillegg til produksjon av sjøkabler, produserer Draka avanserte kabelløsninger til olje- og gassinstallasjoner over hele verden. Disse kablene lagres og sendes fra Holmen. I tillegg har Draka et logistikksenter på Loesmoen i Øvre Eiker som forsyner det norske hjemmemarkedet med alle typer kabler.

I fjor ble Draka kjøpt opp av italienske Prysmian, som er verdens største leverandør av systemer og kabler innen energiforsyning og telekommunikasjon. Det gir Draka flere muligheter fremover, da de kan hente kompetanse og støtte fra konsernet.
– Våre nye eiere gir oss større bredde i produktporteføljen med flere produkter og systemer, og det fører til at vi kan betjene det norske markedet bedre. I tillegg får vi tilgang på internasjonale forskningsmiljøer, sier Bruusgaard.

Bruusgaard legger også vekt på at det er et kompetansemiljø i Drammensregionen som passer for Draka. Tilgang på kompetanse og ressurser innen elektroteknikk, mekanikk, olje og gass, subsea og energiutvikling er viktig for dem.
– Vi merker at Drammen er blitt et attraktivt sted å bo. Byens positive utvikling fører til at den tiltrekker seg attraktive arbeidstakere.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies