logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Landstrøm gjør havna grønnere

strek
22.08.2019

Drammen havn investerer nå 24 millioner kroner i landstrømanlegg. Når anlegget står klart ved årsskiftet, kan skip som anløper Drammen erstatte fossilt drivstoff med strøm mens de ligger til kai.

image
Drammen havn investerer 24 millioner kroner i landstrømanlegg for at skip ved kai kan kutte ut fossilt drivstoff. Knut Skagenæs(foran) og Ivar Tanum i Ivar Tanum Entreprenør AS legger 4500 meter rør på Holmen. Havnes tekniske sjef, Jarle N. Hansen (t.h.) opplyser at anlegget vil stå klart ved årsskiftet. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Elektrifiseringen vil redusere utslippene og gi renere luft. Med landstrømanlegg på plass befester Drammen havn posisjonen som en av landets grønneste havner.

For Drammen havn er dette en stor og langsiktig investering som gjør havna mer miljøvennlig og som på sikt styrker konkurranseposisjonen.
Satsningen på landstrømanlegg i norske havner har vært kraftigst innen cruisetrafikk og offshore. Når Drammen havn nå legger til rette for å erstatte fossilt drivstoff med strøm, er det i samarbeid med myndighetene. ENOVA støtter prosjektet med ni millioner kroner, et tydelig signal om at anlegget i Drammen vurderes å være lønnsomt og med stort potensial.

For å kunne benytte anlegget, må skipene være klargjort for å kunne ta imot landstrøm. Nå legger havneledelsen i Drammen til grunn at myndighetene vil iverksette tiltak som oppmuntrer rederiene til å forberede sine skip for landstrøm slik at de fire koblingspunktene på Holmen Syd og på Kattegatkaien nordøst på Holmen etterhvert vil bli mye brukt.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies