logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

ISPS

strek
10.11.2006

FNs sjøfartorganisasjon IMO vedtok i desember 2002 et nytt internasjonalt reglement om sikkerhetstiltak om bord på skip og i havneanlegg. De nye reglene (SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden) inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikkerhetstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart.

Bestemmelsene i SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden omfatter alle havneanlegg i Drammen havnedistrikt som betjener skip i internasjonal fart – ikke bare de offentlige/kommunale havnene, men også alle private havner og havneanlegg.


Det skal utføres en sårbarhetsvurdering for hver havneterminal som betjener skip i internasjonal trafikk. Det skal også lages en security-plan, som innebærer vurdering og valg av sikkerhetstiltak. Kystdirektoratet skal godkjenne sårbarhetsvurderingen og security-planen før internasjonal fart kan foregå over havna. Havner med internasjonal trafikk skal være godkjent av Kystdirektoratet.


Sårbarhetsvurdering og utarbeidelse av securityplaner kan bare gjøres av organisasjoner som er godkjent av Kystdirektoratet, såkalt Recognized Security Organisation. (RSO). Drammen Havn, har sammen med Nordic Crisis Managment Maritime og Securitas as fått slik godkjenning for de offentlige kaier på Holmen havneanlegg og Tangen havneanlegg.


Ved endelig godkjenning får hvert havneanlegg et unikt godkjenningsnummer. Dette for at bl.a .skip skal kunne dokumentere ikke bare hvilken havn de har vært i, men også hvilken kai de lå ved. Drammen havn har følgende godkjenningsnr:

UN locator code: NODRM
Holmen havneanlegg: NODRM - 0002
Tangen havneanlegg: NODRM - 0010

 
 

Nye rutiner

I forbindelse med innføringen av ISPS-koden i Drammen havn ble det innført nye rutiner for skipsanløp, levering av gods/varer og adgangskontroll. Alle som passerer inn på området må registrere seg i vaktsentralen. Dette gjøres enten ved å benytte et personlig adgangskort, eller ved å kvittere ut et besøkskort. Det er ikke tillatt å ha med seg personer i bil etc. uten at disse registreres på samme måte


 

 

 

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies