logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Ivrige 6.-klassinger på besøk

strek
12.09.2012

I løpet av skoleåret 2012/2013 skal 750 6.-klassinger i Drammen kommune på besøk på Drammen havn. Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken, og tirsdag 11. september fikk 6.-klassinger fra Gulskogen skole æren av å være første klasse ut.

– Dette er en flott måte for oss å formidle Drammens havnehistorie på, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. – Det er ikke lenger så lett å få med seg aktiviteten som skjer på havna. Strenge sikkerhetsregler gjør at havnevirksomheten skjer bak gjerder, og varene kommer ofte i lukkede skip og containere. Å invitere disse barna til et besøk er en fin måte å synliggjøre havnevirksomheten på og skape gode ambassadører for havnas betydning før og nå, sier han.

Todelt besøk

Spørsmålene haglet fra en ivrig gjeng med 6.-klassinger fra Gulskogen skole. Det var så vidt Ivar Vannebo fikk komme til orde med det han skulle si. Opplegget er todelt; først tilbringer elevene ca én time i Maritim storstue/Skur 1. Her får de først se en film laget med tanke på Den kulturelle skolesekken, og representanter fra Drammen havn utdyper deretter med bilder og informasjon fra havnas virksomhet før og nå. Så får elevene løse oppgaver som de finner svarene på i Maritim storstue.

Del to er en busstur på havneområdene på Holmen. Da får elevene se aktiviteten som foregår på de ulike kaiene med egne øyne. De får et innblikk i de ulike varestrømmene, og i variasjonen og omfanget av aktiviteten som foregår.

Ser og lærer

– Så dere båten som lå til kai da dere kom med bussen? spør Ivar. – Hva var det den lastet?
– Tømmer, svarer elevene i kor. – Helt riktig, den lastet tømmer akkurat som ble gjort her på havna for 800 år siden. Dette tømmeret skal fraktes til Tyskland. Vet dere hva annet Drammen havn er kjent for, da? – Biler, er det en som svarer litt forsiktig. – Helt riktig, Drammen havn er Norges største bilhavn, forklarer Ivar.

Elevene fra Gulskogen vet allerede litt om Drammen havn og i løpet av det to-timer-lange besøket har de fått med seg enda mer om hva slags båter som kommer til havna, hvilke varer som kommer og går over kaiene og hvorfor havna er en effektiv og viktig samarbeidspartner for næringslivet i Drammensregionen.

NRK Østafjells var med og filmet denne tirsdagen. Her kan du se nyhetssendingen – klikk på
11. Lærer om havnehistorie under bildet og du kommer rett til innslaget fra Drammen havn.

Innslag på NRK Østafjells


image

image

image

image

image

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies