logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Øker konkurransedyktigheten til regionale havner

strek
24.04.2013

– Drammen havn har levert svært gode resultater i Lo-Pinod-prosjektet, og det er fantastisk å komme hit til Drammen og se resultatene av investeringene med egne øyne. Det sa Detlef Golletz fra Institute for Sustainability som er prosjektleder for EU-prosjektet Lo-Pinod.

I to dager var deltakere fra prosjektet samlet på Drammen havn. Første dagen ble det arrangert en business-to-business-konferanse med fokus på effektiv transport av viktige varestrømmer ut og inn av Norge, som frukt og grønt, blomster og fisk. Andre dagen gjennomførte Lo-Pinod-prosjektet sitt partnermøte. Drammen havn har brukt deler av EU-finansieringen til restaureringen og preserveringen av Maritim storstue.

Økt EU-finansiering mulig
– Etter å ha hørt Drammen havns ambisjoner og fremtidige planer tror jeg nok det vil være muligheter for å søke finansiering også gjennom fremtidige EU-programmer, sa Golletz. – Drammen havn har gjennom sitt bidrag i Lo-Pinod blitt en del av et internasjonalt nettverk og tilegnet seg kompetanse de ellers ikke ville ha fått.

Golletz er prosjektleder for flere Interreg-prosjekter og han mener at Lo-Pinod er ett av de viktigste.
– Lo-Pinod er et pragmatisk prosjekt som har en direkte innvirkning på deltakerhavnenes virksomhet. Det tok ikke lang tid før partnerne i prosjektet fikk en god tone seg imellom og begynte å se etter samarbeidsmuligheter. Dette er svært viktig i EU-prosjekter, forklarte han.

Hensikten med Lo-Pinod er å finne mer effektive og bærekraftige måter å frakte gods på i en stadig mer globalisert verden. Den økende vareetterspørselen fører til at kapasiteten på veiene langs de vanligste transportrutene og rundt de mest sentrale havnene blir sprengt. Lo-Pinod ønsker å styrke de regionale havnene og bidra til at godset i mye større grad blir distribuert sjøveien.

Lange distanser og liten tid
”Food logistics and shipping” var tema da Lo-Pinod-partnerne og deres forretningsforbindelser var samlet i Maritim storstue. Fisk er en viktig eksportvare for Norge, og Stig Nerdal fra Transportutvikling Narvik og Marit Sivertsen fra Polar Quality fortalte om utfordringene knyttet til frakt av fiskeprodukter fra Nord-Norge til kontinentet.

– Det er snakk om lange distanser på ofte små veier, og det er enklere å oppnå fraktbalanse ved å bruke landeveien, sa Nerdal. Sivertsen påpekte lav kapasitet på ferger og tog som en utfordring. – Konkurransen om å få plass på tog er hard. Vi ønsker å sende mer med tog, men kapasiteten må økes. Mer og bedre jernbaneutbygging mener vi er nødvendig for å få til mer effektiv og miljøvennlig transport av fisk, sa hun.

Både Nerdal og Sivertsen ønsker seg økt multimodalt samarbeid for å optimalisere transportkjedene. Drammen havn har blant annet startet et samarbeid med Bodø havn for å få til effektiv jernbaneforbindelse mellom de to byene og direkte omlasting mellom sjø og bane.

Dette er Lo-Pinod:

• Står for Logistics Optimisation for Ports Intermodality, Network, Opportunities, Development
• Består av 16 partnere, hovedsakelig havner i Nordsjøregionen
• Drammen havn er én av to norske deltakere, Bodø havn er den andre
• Er delvis finansiert av EU Interreg IVB North Sea Region Programme
• Skal gjøre regionale havner mer tilgjengelige, bærekraftige og konkurransedyktige
• Les mer på www.lopinod.eu

image
Hans Kristian Haram i Shortsea Shipping snakket om nasjonal transportplans betydning for havner.
image
Detlef Golletz i Institute for Sustainability er prosjektleder for Lo-Pinod-prosjektet som skal bidra til å øke regionale havners konkurransedyktighet.
image
F.v. Ivar Vannebo, Drammen havn, Detlef Golletz, Institute for Sustainability, Wim Stubbe, AG Haven Oostende og Stephen Bourner, Institute for Sustainability foran Skur 1/Maritim storstue som er blitt restaurert med bidrag fra EU-prosjektet.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies