logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Målet er å  flytte gods fra vei til sjø

strek
06.09.2012

– Myndighetenes mål er å flytte gods fra vei til sjø, uttalte statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og Kystdepartementet da hun talte til årsmøtet i Norsk Havneforening i Drammen.

Samspill er nøkkelen
– Samspill mellom ulike transportformer er nøkkelen, og vi vil sørge for at samspillet fungerer slik at det blir effektivt å flytte gods mellom bane, vei og sjø, uttalte statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og Kystdepartementet da hun møtte havnesjefene i Drammen. Målet er å overføre 15 mill tonn gods, som i dag går på vei, til bane og sjø. For å stimulere til sjøtransport, vil Regjeringen blant annet vurdere rammevilkårene for sjøtransporten. Havnestrukturen vil også bli vurdert. At Staten kan komme inn på investeringssiden ved de viktigste havnene,  er blant forslagene som vurderes for å greie hovedutbyggingene.

– Sjøtransporten er miljøvennlig, en selvstendig grunn til å flytte gods dit, uttalte statssekretæren. Men også sjøtransporten kan miljøforbedres, f.eks. ved å legge forholdene til rette for at skip ved kai kan benytte landstrøm. 3,8 milliarder er prislappen for landstrøm i alle norske havner, også her er samspill nødvendig for å løse oppgaven.

– Målet er å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig. Muligheten for mer sjøtransport er til stede, og vi prioriterer sjøtransporten høyt, hilste Regjeringens representant i sitt foredrag på havneforeningens årsmøte i Drammen. Og hun fortsatte:  – Vi kan ikke bestemme hvordan vare-eiere skal frakte godset,  men vi kan bidra. Havnenes bidrag er samarbeid seg imellom, med rederiene,  vare-eierne m.fl. Godstransport skal høyere på agendaen i samferdselsdebatten. Sjøtransporten er mest miljøvennlig og mest lønnsomt ved store mengder og lange avstander. Vi vil ta igjen det som er forsømt over år for å styrke sjøtransporten, avsluttet Regjeringens representant i sin tale til årsmøtet.imageStatssekretær Kristine Gramstad lovte økt satsning på sjøtransport, her i samtale med havnedirektør i Drammen, Einar Olsen (t.h) og daglig leder i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies