logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Subsea Valley-medlemmer fylte Skur 1

strek
22.02.2013

Logistikk sto på agendaen da omtrent 100 medlemmer av interesseorganisasjonen Subsea Valley besøkte Drammen havn. Samlingen startet med en busstur på Holmen for å se hva havna har å tilby av logistikk-kapasitet.

– Det er viktig for oss å vise frem havna som et logistikk-knutepunkt og benytte anledningen til å fortelle om hvilke planer vi har fremover. Vi er havna i Subsea Valley, sier assisterende havnedirektør, Ivar Vannebo. – I tillegg er det en flott anledning til å vise frem Skur 1 – Maritim storstue.

Havna tilbyr kapasitet

Etter at en full dobbeldekker buss hadde hatt med deltakerne på omvisningen på Holmen, var det klart for det faglige innholdet av medlemsmøtet. Ivar Vannebo innledet med å fortelle om planene for utvidelse av Holmen og hvordan dette vil bidra til at havna får utvidet kapasitet i form av havne- og kaiarealer. Han ga ordet videre til ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

– Statistikk viser at Drammen vil vokse med 1000 nye innbyggere hvert år i 25 år fremover. Vi har et mål om at det skal være balanse mellom antall bosatte og antall sysselsatte i Drammen, og vil etablere mellom 10 000 og 25 000 arbeidsplasser frem mot 2036, sa ordføreren. – Strømsø er neste bydel som skal utvikles. Her skal vi legge til rette for at bedrifter med hundrevis av ansatte kan etablere seg. Havna er viktig for byens næringsutvikling og vil være det i overskuelig fremtid, sa han.

Logistikk og kostnader

Logistikk var fellesnevneren for det faglige programmet, og blant annet snakket Farzin Saber i Ernst & Young om Supplier Relationship Management (SRM). Han pekte på at logistikk står for 12 prosent av kostnadene i verdikjeden til olje- og gass-selskaper, og trakk frem fordelen av å inngå et strategisk samarbeid med nøkkelleverandører. Edgar Heitman og Amund Bremer i Deloitte fulgte opp med å snakke om hvordan man i en tidlig fase i innkjøpsprosessen kan påvirke kostnadene.

– Vi oppfordrer selskaper til å se på hva man kan kjøpe på en annen måte enn det som gjøres i dag, hvordan kan vareflyten og logistikken optimaliseres og på lang sikt bygge opp en sourcing-enhet, forklarte Edgar Heitman.

Advokatene Erlend W. Holstrøm og Are Zachariassen i Wikborg Rein fortalte om rettslige utfordringer og fallgruver ved å etablere og utføre forretningsvirksomhet i voksende økonomier som Kina og Brasil.

Subsea Valley, ved leder av styringsgruppa Edwin De Korte (FMC), kunne også ønske 16 nye medlemmer velkommen i organisasjonen.

image
image
image
image

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies