logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Mer effektivt fra båt til tog

strek
30.06.2016

Når jernbaneutbyggingen på Holmen er ferdig om fem måneder så vil det bli en enda mer effektiv logistikk for håndtering av biler og containere.

image
FEM NYE SPOR: De fem nye jernbanesporene ender opp her, like ved Kattegatkaia. – Dette er i tråd med vår miljøprofil som blant annet handler om å legge til rette for å frakte enda mer gods fra sjø til bane, forteller teknisk sjef ved Drammen havn, Jarle Hansen.


Jernbaneverket bygger nå ny fem nye spor for på- og avlasting av biler på Holmen. I tillegg blir det bygget to nye adkomstspor. Like ved innkjøringen til Holmen graves det også ut en veikulvert under jernbanesporene slik at tog- og biltrafikken skilles fra hverandre. Det betyr også at togene vil kunne kjøre direkte av hovedsporet inn på Holmen og foreta alle skiftebevegelser inne på Holmen uten å måtte være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon.

De nye sporene, som ender like ved Kattegatkaia og de nye utfyllingsområdene på Holmen øst, skal være operative innen midten av desember.

Miljøvennlig og effektiv
– Dette betyr at vi får en ny og enda mer effektiv bil- og containerlogistikk som også får svært god beliggenhet i et område som er dedikert til dette formålet. Og det å legge til rette for å frakte enda mer gods fra sjø til bane er jo i tråd med havnas miljøprofil, forteller teknisk sjef ved Drammen havn, Jarle Hansen.

Utbyggingen betyr at havna kan ta i mot dobbelt så lange godstog som tidligere, og i tillegg vil det bli mulig å frakte biler og containere på samme tog.

Det er til daglig over 5000 trafikkbevegelser til og fra Holmen, og det å skille jernbanetrafikken fra biltrafikken sørger for en sikrere drift på havna.

Enda flere spor
– Det neste vi nå skal gjøre her i området er å legge til rette for at vi kan bygge to nye jernbanespor for transport av containere slik at vi også kan øke containertransporten via jernbane, sier teknisk sjef ved Drammen havn, Jarle Hansen.

Jernbaneutbyggingen er en del av masterplanen for Drammen havn der målet på sikt er å samle all aktivitet på Holmen.


image
VEIKULVERT: Det graves nå ut en stor veikulvert ved innkjøringen til Holmen. – På denne måten får vi skilt bil- og togtrafikk slik at vi får en langt mer effektiv og planløs logistikk, sier teknisk sjef ved Drammen havn, Jarle Hansen.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies