logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Mindre støy og støv i sentrum

strek
26.06.2013

– Flytting av godsterminalen til Holmen er bra for både miljøet og sentrumsutviklingen, fastslår byutviklingsdirektør i Drammen, Bertil Horvli. – Dagens godsvirksomhet på Sundland og i Nybyen ønsker vi å avvikle så raskt som mulig, men dette er komplekse spørsmål, sier han.

Prosessen har gått over flere år, mange hensyn skal ivaretas og mange aktører skal høres, forklarer han.

Naturlig knutepunkt på Holmen
Det er Jernbaneverket som skal avgjøre hvor permanent godsterminal for drammensregionen skal ligge, men frem til det er klart arbeides det for en midlertidig løsning på havna.
– Vårt mål er mest og best mulig arealutnyttelse. At ”tung” og plasskrevende virksomhet flyttes nærmere et naturlig knutepunkt på Holmen er definitivt en fordel med tanke på å avlaste sentrum for støy og forurensning.

Horvli sier det vil være viktig å få effektivisert hovedsporene til Jernbaneverket og lagt til rette på Holmen, slik at logistikkavviklingen blir så hensiktsmessig som mulig. Parallelt må også avklaringer om finansieringen på plass.

Boliger og arbeidsplasser
Til områdene som han jobber for å frigjøre, ønsker byutviklingsdirektøren såkalt arbeidsintensive virksomheter, det vil si plass til næringsbygg med mange arbeidsplasser og boligutvikling.
– Det er betydelige gevinster med større bysentrum – både for næringsliv og befolkning. Flytting av godsterminalen vil også tydeliggjøre og styrke havnas rolle som trafikknode, oppsummerer Horvli.

Tilrettelegger for gode godsløsninger
Jernbaneverket, Rom Eiendom, Drammen kommune og Drammen havn har gjennomført en mulighetsstudie for å finne gode godsløsninger i påvente av den permanente godsterminalen i drammensregionen. Løsningen er å overføre godshåndteringen fra Sundland og Nybyen til Holmen. Allerede i 2014 kan godsaktiviteten bli flyttet fra Sundland til Holmen, og litt senere kan godshåndteringen som i dag foregår i Nybyen også flyttes til Holmen. På denne måten kan Drammen havn bidra til mer effektiv godshåndtering og medvirke til byutvikling.

Løsningen fremstår som mulig og relativ rask å gjennomføre. På Holmen vil det bli iverksatt tiltak som sikrer trygg og effektiv håndtering. Nybyen og Sundland vil bli klar- gjort for byutvikling og hele byen vil merke trafikk- og miljøforbedringene umiddelbart. Drammen havn har utarbeidet en konseptskisse som er brukt som foreløpig underlag for å vurdere de alternative mulighetene.

imageIllustrasjonen viser arbeidsgruppens anbefaling for videre bearbeiding og gjennomføring:

• All jernbanetrafikk samles og går ut mot Furuholmen.
• Dagens bilspor fjernes og flyttes til nytt sporanlegg (bilvognterminal) på Furuholmen mot Kattegatkaia.
• Vognlast og containertog blir håndtert på Furuholmen med etablering av ny lagerkapasitet for vognlast.
• Uttrekkspor (el) mot Furuholmen kombineres med ny bilvognterminal.
• Jernbanen er beholdt i en korridor langs Kjerraten, og ny adkomstvei foreslått i vegkulvert under spor og på nordsiden av Kjerraten. Nåværende jernbanespor i Svend Haugs gate frigjøres til veitrafikk.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies