logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

OceanSaver kaster loss

strek
08.09.2011

Innen få år skal OceanSaver vokse til 150 medarbeidere. – Da er det bra vi har lokaler det går an å vokse i, sier HR-sjef Nina Fjeldhaug Green.

OceanSaver utvikler teknologi som renser ballastvannet på store skip. I disse dager leverer bedriften de første anleggene til tankskip som bygges ved verftene Hyundai og Daewoo i Korea.

Trives i et maritimt miljø

OceanSaver holder til i lokalene til gamle Velferden på Tollbukaia. Det maritime miljøet var én av grunnene til at bedriften valgte å flytte akkurat dit.
– Men vel så viktig er det at Drammen havn er åpne for å tilrettelegge både lokaler og området rundt etter de behovene vi har nå, og de behovene vi ser for oss at vi får i fremtiden, understreker HRsjefen.

Konkurranse om arbeidskraften

For en teknologibedrift som OceanSaver er kunnskapsrike medarbeidere en viktig suksessfaktor. Green sier at konkurransen om arbeidskraften er tøff, men at lokaliseringen i Drammen gir visse fordeler.
– Ved å være lokalisert i Drammen kan vi rekruttere medarbeidere både fra Oslo-området, Drammens- og Kongsbergregionen og Vestfoldbyene.

Ballastvann – trussel mot miljøet

Fremmede arter som fraktes med ballastvannet i skip er regnet som en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet i havet. Siden FN-organisasjonen IMO vedtok den den såkalte BWM-konvensjonen for kontroll og rensing av ballastvann i 2004, har OceanSaver vært et hett navn i norske innovasjonsmiljøer.

Må rense

180 millioner investerte kroner senere har OceanSaver fått nye eiere, og om ikke lenge vil mange nok land ha skrevet under på BWM-konvensjonen til at den blir bindende. Da vil det bli dyrt for rederne å ikke ha systemer på plass.
– Innen 2020 må alle skip – bade eksisterende og nye – rense ballastvannet, forteller gründer og administrerende direktør i OceanSaver, Stein Foss.

Stort marked

OceanSavers teknologi passer best for store og mellomstore skip slik som oljetankere, kjemikalietankere og skip som frakter gass.
– Totalt sett består markedet vårt av 400 nye skip hvert år framover. Vi har som mål å levere vår teknologi til 80 av dem. I tillegg kommer et enormt behov for leveranser til eksisterende skip frem til 2020, avslutter Foss.

 

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies