logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Stort EU-prosjekt samles på havna

strek
10.04.2013

Drammen havn er med i EU-prosjektet Lo-Pinod som skal gjøre regionale havner mer tilgjengelige, bærekraftige og konkurransedyktige. 18. april er Drammen havn vertskap når 30 deltakere fra EU-prosjektet, samt representanter fra fylkes-kommunen og regionalt næringsliv samles i Skur 1 – Maritim storstue.

Anledningen er en business-to-business-konferanse med temaet ”Food logistics and shipping”. Hensikten er å sette fokus på hvordan typiske varestrømmer som går ut og inn av Norge, mer effektivt kan fraktes sjøveien.
– Frukt, grønt og blomster er varestrømmer som ofte fraktes på lastebil til Norge fra kontinentet, og fisk er eksempel på en viktig varestrøm som går ut fra Norge. Hvordan disse i større grad kan flyttes fra vei og over til sjø og jernbane, er noe av det vi skal diskutere, sier Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør.

Har fått 2,5 millioner kroner
I løpet av tre år har Drammen havn fått 2,5 millioner kroner gjennom EU-prosjektet Lo-Pinod (Logistics Optimisation for Ports Intermodality, Network, Opportunities, Development). Prosjektet har hatt et budsjett på 5 millioner kroner, hvorav Drammen havn har fått tilbakebetalt 50 prosent av dette.

Lo-Pinod er en del av ”The North Sea Region Programme” som har som mål å gjøre Nordsjøregionen til et bedre sted å jobbe, bo og investere i. Drammen havn er aktivt med i tre delprosjekter:
• Utvikling av intermodale knutepunkt
• Bevaring av maritim kulturarv
• Short Sea Shipping – flytting av varestrømmer fra vei til sjø og jernbane

– Vi skal fortelle om den jobben vi har gjort i forbindelse med EU-prosjektet. Det er stor interesse blant samarbeidsaktørene på arbeidet vi har gjort, spesielt når det gjelder bevaring av lokal historie og kulturarv. Renoveringen av Skur 1 er et godt eksempel på hvordan preservering av Drammens sjøfartshistorie er lagt til rette på en moderne måte, sier Vannebo.

Havna er én av 16 partnere i prosjektet, og én av to norske havner som er med. Bodø havn er den andre norske deltakeren.

Les mer på prosjektets nettsider.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies