logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Tidenes beste resultat for Drammen havn

strek
15.01.2013

Drammen havns virksomhet øker og driften er god. I 2012 oppnådde havna i Drammen tidenes beste resultat. Omsetningen nådde 57 millioner kroner og resultatet ble omkring 15 millioner kroner.

Omsetningen til Drammen havn økte med syv millioner kroner fra 2011 til 2012. Varestrømmen økte innenfor nesten alle kategorier, og antallet skipsanløp gikk opp med 15% fra året før. Den totale varemengden økte med 14%. Det kom for eksempel 23.500 containere til Drammen havn i 2012.

Tilfreds styreleder

– Fjorårets overskudd vil bli benyttet til videre utvikling av havna, uttaler styreleder Johan Baumann. På vegne av eierne, kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik, er han meget tilfreds med utviklingen, driften og resultatet. Som eksempler på dette nevner han at selskapet OceanSaver i fjor flyttet inn i hele Skur 2 for sin maritimt relaterte internasjonale virksomhet som representerer hovedkontor og testfasiliteter med kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Yara tok i bruk sin nye tank på Holmen og Statnett innviet sitt beredskapslager samme sted. Styreleder Baumann er også meget tilfreds med at havna i fjor kom med i den kulturelle skolesekken i Drammen kommune. Det innebærer at alle 6.-klassingene i byen besøker havna som del av undervisningen.

Økt interesse

Det gjøres nå forberedelser for å anlegge egen jernbanegodsterminal på Holmen. Styrelederen slår fast at det fremdeles skal satses sterkt på logistikkvirksomhet i Drammen, og at Holmen vil bli ”den aktive delen” av Drammen havn.
Havnedirektør Einar Olsen er også meget tilfreds med fjorårets resultat og utvikling. – Vi opplever økt interesse fra transportører, fra vareeiere og fra regionens næringsliv som forstår at havna er viktig, og at sjøtransport er riktig både miljømessig, tidsmessig og økonomisk, sier han.

– Havnas posisjon er sentral i regionen, og vi opplever at havneutvikling, næringsutvikling og byutvikling forenes i miljøriktige løsninger. En jernbanegodsterminal på Holmen vil være et viktig skritt, både for vareeiere og godstransportører, og for byen som vil få frigjort viktige arealer til byutvikling, uttaler havnedirektør Einar Olsen.

Bildet: Styreleder Johan Baumann (t.h.) og havnedirektør Einar Olsen er meget godt fornøyd med 2012-resultatet for Drammen havn – det beste noen gang.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies