logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Tunnelstein blir ny havn

strek
17.08.2012

Stein fra jernbanetunnelen i Holmestrand blir ny havn i Drammen. Transporten av tunnelstein som skal benyttes til videreutviklingen av havneanlegget på Holmen, er nå i gang. Om et års tid kan Drammen havn være utvidet med bortimot 40 dekar.

I disse dager tippes de første steinlassene på kaia i Drammen. Fra kaia på Tangen går steinen i lektere til fjorden utenfor Holmen. Steinen kjøres fra Jernbaneverkets store tunnelprosjekt i Nordre Vestfold, fra tunnelens nordligste del. Totalt skal det sprenges ut tre millioner kubikkmeter stein. En tredjedel kan havne i Drammensfjorden og bli nye havnearealer. Det vil bidra til å utvikle Drammen havn som et effektivt og miljøvennlig knutepunkt.

– Vi har inngått avtale med Jernbaneverket om å motta 550.000 kubikkmeter stein, og vi har opsjon på ytterligere 550.000, uttaler havnedirektøren i Drammen, Einar Olsen. Han opplyser at den første leveransen benyttes til å anlegge en motfylling på sjøbunnen for å sikre stabilitet. Utfylling av det synlige, nye arealet på Holmen vil begynne neste år hvis opsjonsavtalen realiseres.
– Når utfyllingen er ferdig, vil Drammen havn kunne være 30.000 – 40.000 kvadratmeter større. Det innebærer for eksempel at godsterminalene i Nybyen og på Sundland kan flyttes til Holmen. En slik flytting vil frigjøre arealer for byutvikling, og medføre sterk reduksjon av tungtrafikken i sentrale deler av byen, sier havnedirektør Olsen.

image
Bilder: Nils J. Maudal

Utfyllingen i fjorden utenfor Holmen representerer ikke noen innsnevring av elveløpene og medfører ingen andre begrensninger for aktiviteten i fjorden eller på elven. Utvidelsen av arealet på Holmen er godkjent av Fylkesmannen i Buskerud og arbeidet utføres etter instruksjoner fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), slik at utfyllingen skjer faglig forsvarlig, avslutter havnedirektør Einar Olsen.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies