logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Unikt logistikknettverk i Buskerud

strek
11.06.2012

– Vi ønsker å legge til rette for mer kostnadseffektiv og miljøvennlig logistikk av varer for næringslivet. Samarbeid mellom ulike aktører er avgjørende for å få optimaliserte logistikkløsninger, sier havnedirektør Einar Olsen, som har vært én av initiativtakerne til logistikknettverket.

Nettverket er et bransjenettverk hvor mer enn 50 logistikk- og transportbedrifter i Buskerud er medlem. Kompetanseheving og idéutveksling står høyt på agendaen gjennom jevnlige medlemsmøter hos de deltakende bedriftene. Nettverket har som mål å være det ledende kompetansesenteret innen logistikk i Norge, og er foreløpig helt unikt.

Gir bransjen et løft
– Vi har et ønske om å bygge opp fagområdet logistikk og gjøre Buskerud til ledende innen dette området. Regionen har mange bedrifter som har virksomhet innen logistikk, og det er naturlig at vi forsøker å løfte denne bransjen ved å lære av hverandre, sier Trond I. Østgaard, direktør ved Handelshøyskolen BI i Drammen og representant i logistikknettverkets styringsgruppe.

Han legger til at et logistikknettverk som dette er en viktig arena for å sørge for at akademiske programmer og kurs får et relevant faglig innhold. I denne sammenhengen er medlemmenes kunnskap og erfaring helt avgjørende. BI Drammen ønsker å være med på å fremme forskning og kompetanseutvikling som bidrar til å løfte viktige logistikkbedrifter i Buskerud. Drammen havn kan være en støttespiller for mange av medlemmene i logistikknettverket når det gjelder å tilrettelegge for miljøvennlig transport.

Mye å hente i nettverk
Mylna Sport er ett av medlemmene i logistikknettverket i Buskerud. Firmaet, som selger treningsutstyr til Norge, Sverige og Danmark, har hentet flere gode råd fra andre deltakerbedrifter.
– Blant annet i forbindelse med bygging av nytt lager har vi fått besøke andre i nettverket og sett hvilke løsninger de har valgt, sier logistikkansvarlig Leif Arne Berget.

Det var Nordic Fitness og Sport Supply som fusjonerte til Mylna Sport sommeren 2010. Selskapet, som holder til i Mjøndalen, har mellom ti og tolv millioner i logistikk-kostnader per år, inkludert lagerleie.
– Det er også én av grunnene til at selskapet ønsker å etablere eget lager – for å få ned disse kostnadene totalt sett, forklarer Berget. – Erfaringsutvekslingen i nettverket, både på intern- og eksternlogistikk, har vært nyttige for oss i denne forbindelsen. Og når det nye lageret er klart våren 2013, ønsker vi å invitere dem til oss for å vise hvordan det er blitt, smiler han.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies