logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Viktig brikke i lokal og regional utvikling

strek
12.04.2010

- Drammen Havn er i dag et velfungerende intermodalt knutepunkt, og viktig som arbeidsplass og næringsaktør. Det var direktørens budskap da representanter fra flere departementer besøkte havnen nylig.

I møte med folk fra Samferdsel, - Miljøvern, - Fiskeri - og Finansdepartementet presenterte havnedirektør Einar Olsen sine tanker - blant annet om fremtidige godsstrategier.

- Vi er viktige for lokalt, regionalt og i noen grad nasjonalt næringsliv. Det betyr at mange virksomheter baserer sin daglige drift på at vi leverer miljøvennlige, bærekraftige og effektive transportløsninger, understreket havnedirektøren overfor gjestene.

Olsen viste også til at det i Drammen allerede er effektive koblinger fra sjø til veg og jernbane og at havna er en viktig bærebjelke for økonomien i regionen. Han påpekte i tillegg at mange operatører etablert seg i området og gjort betydelige investeringer i infrastruktur.

Departementets representanter ba også om å få høre om hvilke tema Drammen Havn ser som viktige for fremtidig drift, og Olsen pekte da på utviklingen av Lierstranda.

- Dersom de virksomhetene som er der i dag må flytte kan vi få et ugunstig regnestykke med tanke på økte klimautslipp og høyere transportutgifter, tror direktøren.
Møtet i Drammen Havn ble holdt i forbindelse med konsekvensutredningsarbeidet for ny godsterminal.

- Dette var en god anledning til å få vist knutepunktets betydning, si litt om utfordringene og om hvordan vi fyller vår samfunnsrolle, oppsummerer Einar Olsen.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies