Informasjon til alle som benytter seg av veisystemet på Holmen og inne på Drammen Havns havnesikringsarealer (ISPS-område).

Det vil pågå veiarbeid og utbedringer av havnearealene fremover. Innkjøringen til Holmen (Svend Haugs Gate) og hovedvakten kan fortsatt benyttes. Inne på ISPS-området vil det være omkjøring mot Holmen-Syd, da det pågår vei- og anleggsarbeid. Veien vil være merket.

Inn- og utkjøring (Kjerraten) på havnas nordside har nytt kjøremønster. Porten og deler av veien stenges ned og det opprettes en midlertidig port. Se skilting.

Hvordan påvirker dette deg?

– Svend Haugs Gate og hovedport kan fortsatt benyttes

– Inne på havneområdet vil det være en omkjøringsrute mot Holmen-Syd (oppstart: 16.05.24 kl. 08.00)

– Porten på nordsiden og deler av veien stenges, en midlertidig port er opprettet


Tiltak for å imøtekomme endringene

– Vennligst følg skilting og anvisninger for omkjøring

Vi takker for din forståelse og samarbeid mens vi arbeider med å forbedre Drammen Havn.