Tjenester

Både Drammen Havn, våre samarbeidspartnere og leietakere tilbyr ulike tjenester. Nedenfor kan du se tjenestespekteret til de ulike tilbyderne.

Drammen Havns tjenester

Drammen havn har til sammen 21.000 m² med lagerhus for utleie. Vi oppbevarer blant annet biler containere, stykkgods, korn og trepellets.

Våre samarbeidspartneres tjenester

Hvilke bedrifter holder til på Drammen Havn?